ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Λειτουργία του Σπουδαστηρίου της Οδοντιατρικής Σχολής από 03/11/2020

Κατηγορία: Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
09.11.2020
5294.jpg

Σύμφωνα με την νέα ΚΥΑ (ΦΕΚ, 02/11/2020 αρ. φύλλου 4829 τχ. 2ο) και την νέα ανακοίνωση της Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης (03/11/2020), αναστέλλεται για το επόμενο διάστημα η λειτουργία των αναγνωστηρίων και όλες οι υπηρεσίες των βιβλιοθηκών παρέχονται από απόσταση.

Το Σπουδαστήριο της Οδοντιατρικής συνεχίζει να προσφέρει τη δυνατότητα δανεισμού στα μέλη του και  να εξυπηρετεί με ημερήσιο δανεισμό και τους εξωτερικούς χρήστες. Η αίτηση εγγραφής μέλους για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις έχει ανέβει ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Σπουδαστηρίου, τα αιτήματα δανεισμού υποβάλλονται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα: Ηλεκτρονική Φόρμα Αίτησης Δανεισμού Σπουδαστηρίου Οδοντιατρικής και Ηλεκτρονική Φόρμα Αίτησης Δανεισμού Εξωτερικού Χρήστη Σπουδαστηρίου Οδοντιατρικής  και η παραλαβή των βιβλίων γίνεται μόνο κατόπιν ειδοποίησης από το προσωπικό του Σπουδαστηρίου της Οδοντιατρικής.
Περισσότερες πληροφορίες για τον δανεισμό ακολουθούν στο τέλος της ανακοίνωσης.

Για όλες τις υπόλοιπές υπηρεσίες που εξακολουθούν να λειτουργούν κανονικά καθώς και τους τρόπους επικοινωνίας επισκεφθείτε τον ιστότοπο του Σπουδαστηρίου της Οδοντιατρικής.

 

 

Ο Υπεύθυνος του Σπουδαστηρίου

Καθηγητής Βασίλειος Πανής.

 

 

 

 

Πληροφορίες για δανεισμό.

Η Υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη μόνο εξ αποστάσεως προς όλους τους χρήστες του Σπουδαστηρίου. Όλες οι διαδικασίες θα διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά και μόνο η παραλαβή των βιβλίων θα γίνεται δια ζώσης κατόπιν ενημέρωσης από το προσωπικό του Σπουδαστηρίου.

Διαδικασία δανεισμού τεκμηρίων σε μέλη του Σπουδαστηρίου Οδοντιατρικής: Πληροφορίες για τον δανεισμό τεκμηρίων θα βρείτε εδώ:

  1. Οι χρήστες αναζητούν βιβλιογραφία στον ανοιχτό δημόσιο κατάλογο (OPAC). Εδώ θα βρείτε έναν σύντομο οδηγό αναζήτησης βιβλιογραφίας που θα σας βοηθήσει στην αποτελεσματικότερη αναζήτηση υλικού.                                                                                                                      
  2. Οι χρήστες συμπληρώνουν την ηλεκτρονική φόρμα δανεισμού για να καταχωρηθεί το αίτημα τους.                                                                                                
  3. Μόλις το προσωπικό του Σπουδαστηρίου επεξεργαστεί το αίτημα, οι χρήστες θα ενημερωθούν για την πορεία του αιτήματος τους και την ώρα και την ημέρα παράδοσης των δανεισμένων τεκμηρίων.

Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν είναι μέλος του Σπουδαστηρίου και πληροί τις προϋποθέσεις εγγραφής, οφείλει να κατεβάσει την Αίτηση Εγγραφής Μέλους από την ιστοσελίδα του Σπουδαστηρίου, να την συμπληρώσει και να την αποστείλει σκαναρισμένη μαζί με φωτογραφία της ακαδημαϊκής του ταυτότητας (φοιτητικού πάσο) και από τις δύο (2) όψεις στο email του Σπουδαστηρίου odontiatriki (at) lib. uoa. gr.

Διαδικασία ημερήσιου δανεισμού τεκμηρίων σε εξωτερικούς χρήστες:

  1. Οι χρήστες αναζητούν βιβλιογραφία στον ανοιχτό δημόσιο κατάλογο (OPAC). Εδώ θα βρείτε έναν σύντομο οδηγό αναζήτησης βιβλιογραφίας που θα σας βοηθήσει στην αποτελεσματικότερη αναζήτηση υλικού.
  2. Οι χρήστες συμπληρώνουν την ηλεκτρονική φόρμα δανεισμού για να καταχωρηθεί το αίτημα τους.
  3. Οι χρήστες ενημερώνονται με e-mail από το Σπουδαστήριο για την πορεία του αιτήματός τους.

 

 

 

 


ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ