Εφορευτικό Συμβούλιο

Πρόεδρος
Καθηγητής Εμμανουήλ Πικουλής, Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Υγείας
Μέλη
ΙATΡΙΚΗΣΤακτικό ΜέλοςΚαθ. Νικόλαος Καβαντζάς 
Αναπλ. ΜέλοςΑναπλ. Καθ. Κωνσταντίνος Μωραΐτης

 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣΤακτικό ΜέλοςΚαθ. Μαργαρίτα Γιαννακοπούλου
Αναπλ. ΜέλοςΕπικ. Καθ. Στυλιανός Κατσαραγάκης     
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣΤακτικό ΜέλοςΚαθ. Νικόλαος Κερεζούδης

 

Αναπλ. ΜέλοςΑναπλ. Καθ. Ξανθίππη Δερέκα

 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣΤακτικό ΜέλοςΚαθ. Παναγιώτης Μαράκος
Αναπλ. ΜέλοςΕπικ. Καθ. Ιωάννης Παπαναστασίου