Ιστορικό

Η Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας λειτουργεί από το 1996 με πρώτο Πρόεδρο της Εφορίας τον Καθηγητή κ. Φαίδωνα Φέσσα.
Η θεμελίωση του κτιρίου που στεγάζει την Βιβλιοθήκη έγινε το έτος 1991 επί Πρυτανείας Πέτρου Γέμπτου και Προέδρου Ιατρικής Σχολής Κωνσταντίνου Δημόπουλου.
Αρχικά η συλλογή βιβλίων ήταν πολύ μικρή. Με πολλές προσπάθειες οι συλλογές της Βιβλιοθήκης έχουν εμπλουτιστεί σημαντικά και σήμερα η Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας διαθέτει μια σημαντική συλλογή έντυπων πηγών, ηλεκτρονικά βιβλία και περιοδικά, καθώς και βιβλιογραφικές βάσεις.
Η Βιβλιοθήκη επιδιώκει να αποτελεί ένα σημαντικό πόλο επιστημονικής πληροφόρησης, όχι μόνο για τις ανάγκες του campus των επιστημών υγείας στο Γουδή αλλά και για ευρύτερες επιστημονικές και ερευνητικές απαιτήσεις.
Παρά τις σοβαρές ελλείψεις, το Προσωπικό προσπαθεί να συμβάλλει με όλες τις δυνάμεις του στην εκπαιδευτική, διδακτική και ερευνητική δραστηριότητα των Σχολών της Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Οδοντιατρικής και Φαρμακευτικής.