Πληροφορίες

Στην κορυφή

Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας

  • Διεύθυνση:Μικράς Ασίας και Δήλου 1, Γουδή, Τ.Κ. 11527, 1ος όροφος
  • Τηλέφωνο:(+30) 210 746 1400, (+30) 210 746 1401
  • FAX:(+30) 210 746 1501
  • Ωράριο:Δευτέρα - Πέμπτη: 08.00 - 19.00 & Παρασκευή 08.00 - 15.00
  • Email:epistigias(at)lib.uoa.gr
  • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
    signal,desktop,printer,book,archive,invalid