Η βάση προσφέρει την κατάλληλη πληροφόρηση για την αξιολόγηση και κριτική παγκοσμίως εκδοθέντων περιοδικών καθώς και το impact factor αυτών. Πρόσβαση δίνεται στις 2 υποκατηγορίες: Science Edition 2006 & Social Sciences Edition 2006. Για να μπείτε στη βάση πατήστε στο σημείο που αναφέρει "Additional Resources" και από τη λίστα επιλέξτε τη βάση.