Η βάση Primal Pictures 3D Anatomy συστάθηκε το 1991 με σκοπό την δημιουργία της μοναδικής ολοκληρωμένης και ιατρικά ακριβής τρισδιάστατης απεικόνισης της ανθρώπινης ανατομίας. Παρέχεται η τρισδιάστατη μορφή του ανθρώπινου σώματος σε συνδιασμό με τις λειτουργικές, εκβιομηχανικές και χειρουργικές διαδικασίες. Συμπληρωματικά, διατίθενται videos και κείμενα γραμμένα από κορυφαίους επιστήμονες των ανάλογων ειδικοτήτων. Το συγκεκριμένο λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί από:

  • Εκπαιδευτές
  • Επαγγελματίες Υγείας
  • Φοιτητές