Δανεισμός διδακτικών συγγραμμάτων "Εύδοξος"

Η Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας λειτουργεί ως δανειστική μόνο για τα διδακτικά συγγράμματα στα πλαίσια του προγράμματος "Έύδοξος".

Δικαίωμα δανεισμού έχουν οι φοιτητές που δεν δικαιούνται δωρεάν προμήθεια συγγραμμάτων (νόμος 4009/2011 ΦΕΚ 2377) μετά από την προσκόμιση πιστοποιητικού φοιτητικής ιδιότητας και τη συμπλήρωση σχετικού αιτήματος το οποίο θα αποστέλλεται μέσω του e-mail epistigias(at)lib.uoa.gr στην Γραμματεία της Βιβλιοθήκης.

Η διάρκεια του δανεισμού είναι 30 ημέρες με δυνατότητα ανανέωσης για επιπλέον 30 ημέρες με μέγιστο αριθμό 2 συγγράμματα την φορά.

Για τον δανεισμό των βιβλίων είναι απαραίτητη η προσκόμιση έγκυρης φοιτητικής ταυτότητας στη Γραμματεία της Βιβλιοθήκης.

 

 

Στην κορυφή