Διαδανεισμός βιβλίων

Μέλη της Βιβλιοθήκης Επιστημών Υγείας

Η υπηρεσία Διαδανεισμού παρέχεται στα εγγεγραμμένα μέλη της Βιβλιοθήκης Επιστημών Υγείας που αναζητούν βιβλία τα οποία δεν περιλαμβάνονται στη συλλογή της αλλά υπάρχουν στη συλλογή κάποιας από τις Βιβλιοθήκες που συμμετέχουν στο Δίκτυο Διαδανεισμού Ελληνικών Βιβλιοθηκών (για τα βιβλία που υπάρχουν στις Βιβλιοθήκες των Σχολών του ΕΚΠΑ ισχύει ο ενιαίος δανεισμός βλ. εδώ – Αναζήτηση υλικού των Βιβλιοθηκών του ΕΚΠΑ εδώ – Αναζήτηση υλικού Δικτύου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών εδώ και εδώ).

Το υλικό που δανείζεται υπόκειται στον κανονισμό δανεισμού της προμηθεύτριας Βιβλιοθήκης.

Η παραλαβή και επιστροφή των βιβλίων μπορεί να γίνει:

α) από τον ενδιαφερόμενο μεταβαίνοντας ο ίδιος στη Βιβλιοθήκη που διαθέτει το υλικό. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος/η θα ειδοποιηθεί για την παραλαβή από την προμηθεύτρια Βιβλιοθήκη και δεν υπάρχει κάποια χρέωση.

β) με ταχυμεταφορέα. Στην περίπτωση αυτή όλα τα έξοδα αποστολής και επιστροφής του υλικού επιβαρύνουν αποκλειστικά τον ενδιαφερόμενο. Η διαμόρφωση του κόστους εξαρτάται από την υπηρεσία ταχυμεταφορών που ο ίδιος θα επιλέξει. O ενδιαφερόμενος/η ενημερώνεται από τη ΒΕΥ για την άφιξη του υλικού τηλεφωνικώς ή με e-mail και κατά την παραλαβή υπογράφει και ενημερώνεται για την ημερομηνία επιστροφής. Η ΒΕΥ μπορεί να ανακαλέσει το υλικό που παραλήφθηκε, εφόσον το ζητήσει η προμηθεύτρια Βιβλιοθήκη. Τυχόν καθυστέρηση παραλαβής από τον/την ενδιαφερόμενο/η συνεπάγεται μείωση του χρόνου δανεισμού. Σε περίπτωση φθοράς του βιβλίου το πρόστιμο που μπορεί να επιβάλει η προμηθεύτρια Βιβλιοθήκη βαρύνει το χρήστη.

Το υλικό που δανείζεται υπόκειται στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων (Ν. 2121/93 με τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις, Ν. 4487/2017, τις διεθνείς συμβάσεις και το ευρωπαϊκό κεκτημένο).

Τα αιτήματα για διαδανεισμό υποβάλλονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης της Βιβλιοθήκης με έντυπη αίτηση (Δευτέρα έως Παρασκευή 8.30-14.00) ή με αποστολή αυτής ηλεκτρονικά στη διεύθυνση health.ill@lib.uoa.gr. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος/η επιθυμεί αποστολή του δανειζόμενου υλικού με ταχυμεταφορέα θα πρέπει να υποβάλλει την αίτησή του δια ζώσης στο Γραφείο Εξυπηρέτησης της Βιβλιοθήκης προκαταβάλλοντας το χρηματικό ποσό για την αποστολή του υλικού από την προμηθεύτρια Βιβλιοθήκη.

Αίτηση διαδανεισμού ΒΕΥ.doc

Interlibrary Loan Request Form.doc

Μέλη άλλων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Τα εγγεγραμμένα μέλη άλλων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, οι οποίες συμμετέχουν στο Δίκτυο Διαδανεισμού Ελληνικών Βιβλιοθηκών, προκειμένου να δανεισθούν υλικό της Βιβλιοθήκης Επιστημών Υγείας, θα πρέπει να υποβάλλουν αίτημα στην υπηρεσία Διαδανεισμού της Βιβλιοθήκης στην οποία είναι μέλη.

Για πληροφορίες απευθυνθείτε:

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: health.ill@lib.uoa.gr

Τηλέφωνο: 210-7461400 (Δευτέρα έως Παρασκευή 8.30-14.00)

Περισσότερες πληροφορίες εδώ