Εκτυπώστε κείμενα και εργασίες σας

Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα εκτύπωσης και το κόστος κυμαίνεται στα 0,10 λεπτά ανά σελίδα.

Αποκτήστε αρχείο έγχρωμων εικόνων

Οι έγχρωμες εικόνες σαρώνονται και αποθηκεύονται σε CD-ROM κατόπιν αιτήσεως. Ο χρήστης μπορεί να ζητήσει μέχρι και 15 εικόνες για σάρωση. Η τιμή ανά εικόνα είναι 0,10 λεπτά. Το CD-ROM παρέχεται συνήθως από το χρήστη, στην αντίθετη περίπτωση υπάρχει η χρέωση του 1,00 ευρώ ανά τεμάχιο.

Μπορείτε να Φωτοτυπήσετε τα άρθρα σας

Η Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας διαθέτει δυο φωτοτυπικά μηχανήματα τα οποία λειτουργούν με τη χρήση κάρτας. Οι χρήστες προμηθεύονται τις κάρτες από το Γραφείο Εξυπηρέτησης. Η τιμές των καρτών είναι:

1 ευρώ για 25 φωτοτυπίες

2 ευρώ για 50 φωτοτυπίες

4 ευρώ για 100 φωτοτυπίες

Οι χρήστες ευθύνονται για την τήρηση του νόμου περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων (Ν.2121/1993).