Έντυπες Συλλογές

Τρέχουσα Συλλογή Βιβλίων

Η  Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας διαθέτει κατά προσέγγιση 20.000 τόμους ελληνικών και ξενόγλωσσων βιβλίων τα οποία καλύπτουν τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

Ιατρική, Νοσηλευτική, Οδοντιατρική και άλλες σχετικές επιστήμες όπως Ανατομία, Φυσιολογία, Βιοχημεία, Φαρμακολογία, Μικροβιολογία, Ανοσολογία, Παρασιτολογία, Κλινική Παθολογία, Παθολογική Ανατομία.

Γίνονται συνεχώς προσπάθειες για τον εμπλουτισμό και την επικαιροποίηση των βιβλίων της βιβλιοθήκης με γνώμονα τα αιτήματα που διατυπώνονται απο τους χρήστες

Η ταξιθέτηση και η θεματική επεξεργασία των βιβλίων γίνεται σύμφωνα με το ταξινομικό σύστημα και τις θεματικές επικεφαλίδες της National Library of Medicine της Αμερικής.

Συλλογή Σπάνιων και Παλαιών Βιβλίων

Η συλλογή του Παπουλάκειου Σπουδαστηρίου που προϋπήρχε της Βιβλιοθήκης Επιστημών Υγείας και στεγάζονταν στην Ιατρική Σχολή μεταφέρθηκε στη Βιβλιοθήκη μας πριν ακόμα από την έναρξη λειτουργίας της.

Η συγκεκριμένη συλλογή περιλαμβάνει ελληνικά και ξενόγλωσσα βιβλία και περιοδικά.  Λόγω της παλαιότητας του υλικού, η χρήση του γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή και αποφεύγεται η φωτοτύπηση.  Το βιβλιοστάσιο στο οποίο στεγάζεται είναι κλειστής πρόσβασης και η αναζήτηση τεκμηρίου μπορεί να γίνει μετά από συνεννόηση του χρήστη με το Προσωπικό.

Προωθούμε τη ψηφιοποίηση των σπάνιων βιβλίων για την καλύτερη συντήρηση τους.

Συλλογή Έντυπων Περιοδικών

Η συλλογή των περιοδικών αποτελείται από 279 τίτλους.  Το μεγαλύτερο μέρος των ξενόγλωσσων περιοδικών συμπεριλαμβάνονται στην βάση δεδομένων HEALLink. Το γεγονός αυτό μας ώθησε στην διακοπή των συνδρομών στους έντυπους τίτλους εφόσον μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στην ηλεκτρονική τους μορφή μέσω της Κοινοπραξίας. Σήμερα, η συλλογή έντυπων περιοδικών περιλαμβάνει 210 ξενόγλωσσους και ελληνικούς τίτλους και γίνονται  προσπάθειες για την αποκατάσταση της ομαλής ροής των συνδρομών σε αυτά.