Πρόσβαση σε άλλους ηλεκτρονικούς καταλόγους

Εάν θέλετε να δείτε το υλικό άλλων βιβλιοθηκών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους ηλεκτρονικούς καταλόγους

http://zephyr.lib.uoc.gr/Ζέφυρος

Ο Ζέφυρος, προσφέρει ταυτόχρονη αναζήτηση και πρόσβαση στους Καταλόγους (OPACs) των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.

Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Κ.Ε.Α.Β.)

Ο Συλλογικός Κατάλογος δίνει ελεύθερη πρόσβαση στους κυριότερους καταλόγους βιβλιοθηκών της χώρας, περιλαμβάνοντας τις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και την Εθνική βιβλιοθήκη της Ελλάδας.

 

Αργώ

Η Αργώ, αποτελεί υπηρεσία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) και  προσφέρει πρόσβαση σε βιβλιογραφικές πηγές πληροφοριών που διατίθενται στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.

Συλλογικός Κατάλογος Περιοδικών

Ο Συλλογικός Κατάλογος Περιοδικών είναι αποτέλεσμα μακροχρόνιας και συνεχούς συνεργασίας του ΕΚΤ με τις ελληνικές επιστημονικές & τεχνολογικές βιβλιοθήκες. Περιλαμβάνει στοιχεία για 30.719 τίτλους περιοδικών και τις συλλογές των 249 βιβλιοθηκών που συμμετέχουν σε αυτόν.

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας

 

Στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας  φυλάσσονται ποίκιλες κατηγορίες ιστορικών εγγράφων και σπάνιων βιβλίων. Εκτός από το Δημόσιο Κατάλογο (OPAC) , παρέχει τη δυνατότητα αναζήτησης μέσα από την Ψηφιακή  Βιβλιοθήκη στις Πανεπιστημιακές Επετηρίδες, Εφημερίδες και Χειρόγραφους Κώδικες.

Catalogue Collectif de France(CCFR)

 

Ο Συλλογικός Κατάλογος της Γαλλίας παρέχει δυνατότητα ταυτόχρονης αναζήτησης

  • στον κατάλογο των ψηφιοποιημένων συλλογών των Δημοτικών Βιβλιοθηκών
  • στον κατάλογο της Εθνικής Βιβλιοθήκης
  • στον κατάλογο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Copac®

Ο   κατάλογος Copac® παρέχει ελεύθερη πρόσβαση στους ηλεκτρονικούς καταλόγους των Ακαδημαϊκών, Ειδικών και Εθνικών  Βιβλιοθηκών της Μεγάλης Βρετανίας και της Ιρλανδίας, συμπεριλαμβανομένου και της British Library.

National Library of Medicine Catalog

Ο Κατάλογος της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ιατρικής στην Αμερική παρέχει πρόσβαση στα βιβλιογραφικά δεδομένα των περιοδικών, βιβλίων, οπτικοακουστικού υλικού, λογισμικού υπολογιστών, ηλεκτρονικών πηγών και άλλου υλικού.