Δείτε τις βάσεις μας

Η Βάση Δεδομένων είναι ένα σύστημα οργάνωσης, αποθήκευσης και ανάκτησης πληροφοριών, συνήθως, σε ψηφιακή μορφή. Παρέχουμε πρόσβαση στις παρακάτω βάσεις  (εκτός από την Mednet Hellas και την PubMed) μόνο μέσω του δικτύου του Πανεπιστημίου Αθηνών (είτε από τους χώρους του Πανεπιστημίου είτε μέσω λογαριασμού dial-up σύνδεσης του Πανεπιστημίου):

Academic Search  Complete

Η βάση Academic Search Complete είναι γενικού ενδιαφέροντος. Παρέχει πρόσβαση σε περισσότερους από 7.100 τίτλους περιοδικών και το πλήρες κείμενο αυτών, ενώ περιέχει τις περιλήψεις 11.200 περιοδικών και δημοσιεύσεων, όπως μονογραφίες, αναφορές, πρακτικά συνεδριάσεων κ.α.

CINAHL

Η βάση CINAHL αποτελεί πηγή μελέτης για θέματα της νοσηλευτικής και της ιατρικής επιστήμης. Περιλαμβάνει τα άρθρα από περίπου 600 περιοδικά από το 1981 μέχρι σήμερα.

ProQuest collection (πρώην CSA Illumina collection)

Δίνει στους χρήστες τoυ Πανεπιστημίου δυνατότητα αναζήτησης σε ποικίλες ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων όπου παρέχονται είτε περιλήψεις άρθρων είτε, αν επιτρέπεται, το πλήρες κείμενο αυτών παραπέμποντας στον αντίστοιχο εκδοτικό οίκο. Οι επιστήμες που καλύπτονται είναι: οι Κοινωνικές Επιστήμες, οι Επιστήμες του Περιβάλλοντος, της Υγείας και οι Ανθρωπιστικές επιστήμες.

ISI Web of Science

 

Πρόσβαση σε 3 ευρετήρια, που καλύπτουν κοινωνικές, θετικές και ανθρωπιστικές επιστήμες.

Journal  Citation  Report 

Η βάση προσφέρει την κατάλληλη πληροφόρηση για την αξιολόγηση και κριτική παγκοσμίως εκδοθέντων περιοδικών καθώς και το impact factor αυτών.

 

Mednet Hellas (Ελεύθερη πρόσβαση)

Η mednet hellas έχει δημιουργηθεί από την Ιατρική Εταιρεία Αθηνών και παρέχει πληροφορίες για την Εταιρεία και την υγεία στον Ελληνικό χώρο.

ProQuest Dissertations & Theses Global

Η βάση αποτελεί πολύτιμη πηγή πληροφόρησης για διδακτορικές και μεταπτυχιακές διατριβές.

PubMed

H PubMed είναι μία βιβλιογραφική βάση ελεύθερης πρόσβασης. Περιλαμβάνει πάνω από 21 εκατομμύρια βιβλιογραφικές αναφορές της MEDLINE που σχετίζονται με τους τομείς των βιοϊατρικών επιστημών και των επιστημών υγείας.  Παρέχει διασυνδέσεις σε δημοσιεύσεις πλήρους κειμένου μέσω της PubMed Central και των ιστοτόπων των εκδοτών.

SCOPUS

Παρέχει πρόσβαση στη βιβλιογραφική βάση δεδομένων του Elsevier, με ταυτόχρονη αναζήτηση σε περισσότερους από 14.000 τίτλους επιστημονικών περιοδικών και στο Διαδίκτυο, και δυνατότητα αυτόματης σύνδεσης με το πλήρες κείμενο του άρθρου, αν αυτό αποτελεί συνδρομή της ΚΕΑΒ (HEAL-Link). Η βάση Scopus περιλαμβάνει επίσης citation indexes, δηλαδή τις αναφορές των άρθρων των επιστημονικών περιοδικών που αποδελτιώνει η βάση σε όλους τους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας.
UpToDate

Η βάση UpToDate αποτελεί την πλέον διαδεδομένη διεθνώς ηλεκτρονική πηγή επιστημονικά τεκμηριωμένων κλινικών πληροφοριών του εκδοτικού οίκου Wolters Kluwer. Η πρόσβαση στην UpToDate επιτεύχθηκε με χορηγία της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας και είναι διαθέσιμη για την ακαδημαϊκή κοινότητα της Σχολής Επιστημών Υγείας. Η χρήση της συγκεκριμένης βάσης είναι εφικτή τόσο στον χώρο της Βιβλιοθήκης Επιστημών Υγείας, όσο και μέσω απομακρυσμένης σύνδεσης. Βασική προϋπόθεση για την δυνατότητα απομακρυσμένης σύνδεσης είναι η δημιουργία προσωπικού λογαριασμού στην UpToDate από οποιοδήποτε τερματικό βρίσκεται στο χώρο της Βιβλιοθήκης.

Περισσότερες πληροφορίες για την απομακρυσμένη σύνδεση με το δίκτυο του ΕΚΠΑ μπορείτε να βρείτε εδώ

Η δυνατότητα πρόσβασης περιλαμβάνει εφαρμογές για smartphones και tablets.

Σχετικό εκπαιδευτικό υλικό μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο:

https://www.wolterskluwer.com/en/solutions/uptodate/resources/user-academy/training-videos