Υπολογιστές - Δίκτυο - Εξοπλισμός

Η Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας διαθέτει 20 θέσεις εργασίες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και 2 εκτυπωτές.  Η χρήση των υπολογιστών επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο για ερευνητικό σκοπό.  Υπάρχουν βάσεις δεδομένων, ηλεκτρονικά περιοδικά και ηλεκτρονικά βιβλία στα οποία έχει συνδρομή το Πανεπιστήμιο ή παρέχονται μέσω της HealLink.  Επιπλέον  είναι εφικτή η πρόσβαση σε πηγές ανοικτής πρόσβασης που διατίθενται μέσω του διαδικτύου.

Επίσης,  είναι δυνατή η πρόσβαση στο internet μέσω της Υπηρεσίας Ασύρματης Πρόσβασης Διαδικτύου του Πανεπιστημίου Αθηνών.