Πρόσβαση σε 3 ευρετήρια, που καλύπτουν κοινωνικές, θετικές και ανθρωπιστικές επιστήμες:

  • Arts & Humanities Citation Index (AHCI)
  • Social Sciences Citation Index (SSCI)
  • Science Citation Index Expanded (SCIE)

Σημείωση: Μετά την ολοκλήρωση της αναβάθμισης του Intranet server του ΕΚΤ στον οποίο είναι εγκατεστημένο το σύστημα Web of Science, δεν είναι πλέον απαραίτητοι οι κωδικοί για τη χρήση της βάσης.

 

 Πληροφορίες/Οδηγίες για ISI Web of Science

 

 

Στην κορυφή