ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Δοκιμαστική πρόσβαση στο πλήρες περιεχόμενο της βάσης EMBASE του Elsevier

Κατηγορίες Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας

Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε το συνημμένο ερωτηματολόγιο σχετικά με την εμπειρία και τις εντυπώσεις που αποκομίσατε κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής πρόσβασης στη βάση Embase του εκδοτικού οίκου Elsevier.

Σύνδεσμος ερωτηματολογίου για την Embase:

https://forms.office.com/r/cAX390cpg0

Η συμμετοχή σας είναι σημαντική!