ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ

Μία σημαντική υπηρεσία της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του ΕΚΠΑ που έχει τεθεί σε εφαρμογή από τις 15 Νοεμβρίου 2021 είναι ο ενιαίος δανεισμός, ο οποίος έχει δώσει τη δυνατότητα στους εγγεγραμμένους χρήστες των Βιβλιοθηκών του ΕΚΠΑ να δανείζονται υλικό όχι μόνο από τη Βιβλιοθήκη της Σχολής στην οποία ανήκουν αλλά και από τις υπόλοιπες Βιβλιοθήκες των Σχολών του ΕΚΠΑ, στην περίπτωση που το υλικό που επιθυμούν δεν διατίθεται στη Βιβλιοθήκη της Σχολής τους.

Δείτε ΕΔΩ τον αναλυτικό κανονισμό όπου περιγράφεται βήμα προς βήμα όλη η διαδικασία.

Σύμφωνα με τον ενιαίο κανονισμό δανεισμού (σελ.3), στις Βιβλιοθήκες μπορούν να εγγραφούν ως μέλη και να δανείζονται υλικό:

1) τα Μέλη του Διδακτικού, Ερευνητικού, Διοικητικού και λοιπού προσωπικού του ΕΚΠΑ.

2) οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες των Σχολών του ΕΚΠΑ.

3) οι φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής (Erasmus κλπ.) των Σχολών του ΕΚΠΑ.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Στη Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας μπορούν να εγγράφονται τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας των Τμημάτων Ιατρικής και Νοσηλευτικής που ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες (τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας των Τμημάτων Οδοντιατρικής και Φαρμακευτικής, τα οποία ανήκουν επίσης στη Σχολή Επιστημών Υγείας, εγγράφονται στο Σπουδαστήριο Οδοντιατρικής και στη Βιβλιοθήκη της Σχολής Θετικών Επιστημών αντίστοιχα). Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό το Διοικητικό Προσωπικό του ΕΚΠΑ μπορεί να επιλέξει σε ποια Βιβλιοθήκη Σχολής επιθυμεί να εγγραφεί.

Για την εγγραφή στη Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας απαιτείται σύμφωνα με τον κανονισμό (σελ. 3)

α) η κατάθεση αίτησης εγγραφής μέλους (doc, pdf), η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης, είτε δια ζώσης είτε με αποστολή στο health-loan@lib.uoa.gr.

β) η προσκόμιση της ακαδημαϊκής ταυτότητας, η οποία πιστοποιείται στη συνέχεια και ως κάρτα Βιβλιοθήκης. Στην περίπτωση που η αίτηση αποσταλεί ηλεκτρονικά, θα πρέπει να αποστέλλονται και φωτογραφίες των δύο όψεων της ακαδημαϊκής ταυτότητας.

Κατά περίπτωση ενδέχεται να ζητείται για την εγγραφή η προσκόμιση βεβαίωσης που θα πιστοποιεί τη σχέση με το οικείο Τμήμα του ΕΚΠΑ (Ιατρικής, Νοσηλευτικής).

Όπως επισημαίνεται στον κανονισμό "Κάθε μέλος με την εγγραφή του, δηλώνει αυτομάτως ότι γνωρίζει και αποδέχεται τους όρους που διέπουν τον κανονισμό λειτουργίας της ΒΚΠ του ΕΚΠΑ".

Επιπλέον, η κάρτα μέλους είναι αυστηρά προσωπική και το δικαίωμα δανεισμού δεν μεταβιβάζεται σε άλλο πρόσωπο. Όταν ένα φυσικό πρόσωπο σταματήσει να έχει την ιδιότητα του μέλους του ΕΚΠΑ, παύει να ισχύει η κάρτα του.

Στον κανονισμό δανεισμού περιγράφονται αναλυτικά:

- οι κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται το υλικό των Βιβλιοθηκών ως προς τη δυνατότητα δανεισμού (σελ. 4) καθώς και

- ο αριθμός των δανειζόμενων βιβλίων και η διάρκεια δανεισμού ανά κατηγορία χρηστών (σελ. 5-6).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210-7461400 ή να στέλνετε e-mail  στο health-loan@lib.uoa.gr.

Διαχειριστείτε τους δανεισμούς σας!