Κατάλογος Ελληνικών Εντύπων Περιοδικών

Στη παρακάτω λίστα θα βρείτε πληροφορίες για τα έντυπα περιοδικά του Σπουδαστηρίου.

Στη λίστα αναφέρεται ο τίτλος, οι χρονιές συνδρομής κάθε περιοδικού, αν είναι πλήρης η συλλογή ή ελλιπής (λείπουν ορισμένα τεύχη) και αν βρίσκονται σε διαφορετική συλλoγή από το χώρο του Σπουδαστηρίου. Οπού υπάρχει ηλεκτρονική συνδρομή δηλώνεται με μπλέ χρώμα.

Ευρετήριο

Α Γ Δ Ε Ι Κ Μ Ν Ο Π Σ Τ Φ Ψ

Α

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ, 1948 - 1957 (ελλιπής).

Συλλογή 5ου παλαιού κτηρίου.,

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, 1987 -    (ελλιπής).

Ηλεκτρονική διάθεση μέσω ιστοσελίδας εκδότη

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, 2000 -    (ελλιπής).

ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ», 1931 - 1955 (ελλιπής). Συλλογή 5ου ορόφου παλαιού κτηρίου,

ΑΡΧΕΙΟΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, 1947 - 1956 (ελλιπής).

Συλλογή 5ου ορόφου παλαιού κτηρίου

ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ, 1930 - 1936 (ελλιπής).

Αποσυρθέν

Γ

ΓΑΛΗΝΟΣ, 1971 - 1973 (ελλιπής).

Συλλογή 5ου ορόφου παλαιού κτηρίου

Δ

ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, 1956 - 1958 (ελλιπής).

Συλλογή 5ου ορόφου παλαιού κτηρίου

ΔΕΛΤΙΟΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ, 1935 - 1949 (ελλιπής).     Αποσυρθέν

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ,1938 - 1938 (ελλιπής).     Αποσυρθέν

DENTAL JOURNAL (στην ελληνική γλώσσα), 1983.

Ε

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ AIDS, 2010 - 2011 (ελλιπής).    

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, 1957 - 2010 (ελλιπής).     

Ηλεκτρονική διάθεση μέσω ιστοσελίδας εκδότη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ, 1971 - 1971 (ελλιπής).

Συλλογή 5ου ορόφου παλαιού κτηρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ, 2009 - 2011 (ελλιπής).     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, 1998 - 2017 (ελλιπής).

Ηλεκτρονική διάθεση μέσω ιστοσελίδας εκδότη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, 1956 - 1972 (ελλιπής).

Συλλογή 5ου ορόφου παλαιού κτηρίου

[ΤΟ] ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΙΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, 1989 - 1995 (ελλιπής).

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ, 2012 – 2013.

Ηλεκτρονική διάθεση μέσω ιστοσελίδας εκδότη

ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ, 2007 - 2015 (ελλιπής).        

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ, 1998 - 2011 (ελλιπής).

Ηλεκτρονική διάθεση μέσω ιστοσελίδας εκδότη  

Ι

ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, 1961 - 1979 (ελλιπής).

Συλλογή 5ου ορόφου παλαιού κτηρίου

ΙΑΤΡΙΚΑΙ ΑΘΗΝΑΙ, 1950 - 1950 (ελλιπής).

Συλλογή 5ου ορόφου παλαιού κτηρίου

ΙΑΤΡΙΚΗ ,1962 - 2011 (ελλιπής).

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΡΑΞΙΣ, 1949 - 1949 (ελλιπής).

Συλλογή 5ου ορόφου παλαιού κτηρίου

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, 1988 - 1995 (ελλιπής).

Κ

ΚΛΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, 1991 - 2005 (ελλιπής).

ΚΛΙΝΙΚΗ,1946 - 1947 (ελλιπής).

Συλλογή 5ου ορόφου παλαιού κτηρίου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ, 1992 - 1995 (ελλιπής).

Μ

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ, 1990 - 1993 (ελλιπής).

Ν

ΝΕΥΡΟ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, 1963 - 1971 (ελλιπής).

Συλλογή 5ου ορόφου παλαιού κτηρίου

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, 1953 - 1972 (ελλιπής).

Συλλογή 5ου ορόφου παλαιού κτηρίου

Ο

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ, 1970 - 1981 (ελλιπής).

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ, 1924 - 1939 (ελλιπής).

Αποσυρθέν

ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΝΕΑ, 2001 - 2008 (ελλιπής).

ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ, 1947 -  (ελλιπής).     

ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, 1988 - 1992 (ελλιπής).

ΟΣΤΟΥΝ, 1991 - 2014 (ελλιπής).

Π

ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑ, 1986 - 2013 (ελλιπής).

ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ,1990 -  (ελλιπής).

Ηλεκτρονική διάθεση μέσω ιστοσελίδας εκδότη  

QUITESSENCE. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ, 1989 – 2009 (ελλιπής).

Σ

[ΤΟ] ΣΤΟΜΑ, 1973 - 2005 (ελλιπής).

Ηλεκτρονική διάθεση μέσω ιστοσελίδας εκδότη  

ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ,1938 - 2011 (ελλιπής).

 Ηλεκτρονική διάθεση μέσω ιστοσελίδας εκδότη  

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ, 1980 - 2006 (ελλιπής).

ΣΩΤΗΡΙΑ, 1940 - 1940 (ελλιπής).

Αποσυρθέν

Τ

ΤΟΜΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ, 1989 - 1995 (ελλιπής).

Φ

ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΣΗΜΕΡΑ, 1987 - 1996 (ελλιπής).  

Προηγούμενο τίτλος: ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ.

Ψ

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, 1902 - 1902 (ελλιπής).

Συλλογή 5ου ορόφου παλαιού κτηρίου