Το προσωπικό του Σπουδαστηρίου υποστηρίζει ενεργά το διδακτικό και ερευνητικό έργο της Οδοντιατρικής Σχολής. Το διδακτικό προσωπικό της Οδοντιατρικής Σχολής καθώς και οι φοιτητές μπορούν να κάνουν χρήση στους διαθέσιμους πληροφοριακούς πόρους που αφορούν την Οδοντιατρική.

Η χρήση είναι δυνατή είτε με χρήση VPN είτε με ελεύθερη πρόσβαση, όπου ο τρόπος πρόσβασης διαφέρει θα δηλώνεται ανάλογα. Πληροφορίες για τους διαθέσιμους τρόπους απομακρυσμένης πρόσβασης θα βρείτε εδώ.

 

Δείτε τις αναλυτικές οδηγίες σύνδεσης μέσω Ιδεατού Δικτύου (VPN). 

 

Τις διαθέσιμες πηγές μπορείτε να τις βρείτε στο σύνδεσμο Συλλογές και χωρίζονται ανάλογα τη διαδικασία πρόσβασης σε Πηγές Ελεύθερης Πρόσβασης Πηγές και Πηγές με Συνδρομή.

Επιπλέον, στο μενού θα βρείτε και τους καταλόγους των εντύπων περιοδικών του Σπουδαστηρίου με όλες τις σχετικές πληροφορίες και με την επισήμανση της ηλεκτρονικής πρόσβασης σε όσα από αυτά προσφέρεται.

Πλοηγηθείτε στις συλλογές που παρατίθενται στο μενού επιλογών για να ενημερωθείτε σχετικά.

Η λίστα θα ανανεώνεται συνεχώς με νέες πληροφορίες.