Υπολογιστές - Δίκτυο - Εξοπλισμός

Η Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας διαθέτει 20 θέσεις εργασίας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.  Η χρήση των υπολογιστών επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο για ερευνητικό σκοπό.  Υπάρχουν βάσεις δεδομένων, ηλεκτρονικά περιοδικά και ηλεκτρονικά βιβλία στα οποία έχει συνδρομή το ΕΚΠΑ ή παρέχονται μέσω της HealLink.  Επιπλέον,  είναι εφικτή η πρόσβαση σε πηγές ανοικτής πρόσβασης που διατίθενται μέσω του διαδικτύου.

Επίσης,  είναι δυνατή η πρόσβαση στο internet μέσω της Υπηρεσίας Ασύρματης Πρόσβασης Διαδικτύου του ΕΚΠΑ.