Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

Η Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας διαθέτει έναν μεγάλο αριθμό ηλεκτρονικών υπολογιστών προς χρήση από τους επισκέπτες της, αποκλειστικά και μόνο για ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

Οι υπολογιστές είναι συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο και στο τοπικό δίκτυο του ΕΚΠΑ παρέχοντας πρόσβαση στις πηγές πληροφόρησης στις οποίες έχει συνδρομή το ΕΚΠΑ (είτε απευθείας, είτε μέσω HEAL-Link).

Επίσης, είναι δυνατή η πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω της Υπηρεσίας Ασύρματης Πρόσβασης του ΕΚΠΑ.