Το Σπουδαστήριο ιδρύθηκε το 1977 (με το Π.Δ. 557/77). Αποτελεί τμήμα της Βιβλιοθήκης Επιστημών Υγείας και στη συλλογή του περιλαμβάνει βιβλία και περιοδικά που αφορούν κυρίως τους τομείς της Οδοντιατρικής. Στη συλλογή του περιέχεται και ένα μικρότερο κομμάτι που αφορά ευρύτερα τις Επιστήμες Υγείας.

Η συλλογή του Σπουδαστηρίου περιλαμβάνει στο έντυπο υλικό της: βιβλία και διδακτικά συγγράμματα, διπλωματικές εργασίες, διδακτορικές διατριβές, επιστημονικές εργασίες, ερευνητικές μονογραφίες, υφηγεσίες, πληροφοριακό υλικό (λεξικά κτλ.) και περιοδικά. Συνολικά στη συλλογή του το Σπουδαστήριο περιλαμβάνει περίπου 5000 τεκμήρια και 200 τίτλους περιοδικών με περίπου 3000 τόμους (ξενόγλωσσα και ελληνικά).

Το υλικό του Σπουδαστηρίου είναι ταξινομημένο και ευρετηριασμένο θεματικά σύμφωνα με την National Library of Medicine της Αμερικής.

Η συλλογή του Σπουδαστηρίου είναι αναζητήσιμη μέσω του OPAC (Ανοιχτός Δημόσιος Συλλογικός Κατάλογος) στην ηλεκτρονική διεύθυνση  http://www.lib.uoa.gr/.

Οι διπλωματικές εργασίες και οι διδακτορικές διατριβές που έχουν κατατεθεί στο Σπουδαστήριο από το 2016 και μετά είναι προσβάσιμες στο Ιδρυματικό Αποθετήριο Πέργαμος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://pergamos.lib.uoa.gr/. Για τα παλαιότερα έτη καθώς για τους τίτλους των περιοδικών, αλλά και τις μονογραφίες υπάρχουν έντυποι συγκεντρωτικοί κατάλογοι στο χώρο του Σπουδαστηρίου.

Το Σπουδαστήριο στεγάζεται στον 5ο όροφο του νέου κτηρίου του Τμήματος της Οδοντιατρικής και περιλαμβάνει Εργαστήριο Υπολογιστών 16 θέσεων και Αναγνωστήριο 65 θέσεων.

Η πρόσβαση στο Σπουδαστήριο είναι ελεύθερη προς το κοινό.

 

To top

Πληροφορίες