Ηλεκτρονικά Βιβλία και Περιοδικά

Στη κεντρική σελίδα των Βιβλιοθηκών του ΕΚΠΑ θα έχετε πρόσβαση στον ενοποιημένο κατάλογο του Σπουδαστηρίου όπου το διδακτικό προσωπικό και οι χρήστες μπορούν να διεξάγουν αναζητήσεις τόσο σε έντυπο όσο και σε ηλεκτρονικό υλικό. Οι χρήστες της υπηρεσίας θα πρέπει να διεξάγουν τις αναζητήσεις τους στην ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ για να μπορούν να ανακτούν και δεδομένα ψηφιακού υλικού.  Το ηλεκτρονικό υλικό καλύπτεται μέσω απευθείας συμβάσεων της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης ΕΚΠΑ είτε μέσω της Κοινοπραξίας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών HEAL LINK

Επισκεφτείτε τον αλφαβητικό κατάλογο των περιοδικών εδώ. Δείτε τα διαθέσιμα e-books εδώ.

Δείτε τις διαθέσιμες βάσεις βιβλιογραφικού/πληροφοριακού περιεχομένου εδώ

Εναλλακτικά, οι χρήστες μπορούν να συνδεθούν απευθείας στους εκδότες ψηφιακού υλικού και να διεξάγουν εκεί τις αναζητήσεις τους σε κάθε εκδότη ξεχωριστά.

Ενημερωθείτε για το σύνολο των βάσεων που διατίθενται από τη ΒΚΠ εδώ και της Βιβλιοθήκης Επιστημών Υγείας  εδώ.

Η πρόσβαση στα αποτελέσματα είναι δυνατή μόνο μέσω VPN.

Ηλεκτρονικό υλικό από ΣΕΑΒ

 

Ο ΣΕΑΒ προσφέρει μέσω ενοποιημένης αναζήτησης πρόσβαση από την σελίδα του σε περίπου 129.000 ηλεκτρονικά βιβλία και σε πάνω από 20.000.000 άρθρα περιοδικών. Για τις Επιστήμες Υγείας προσφέρει περίπου 10.000 ηλεκτρονικά βιβλία. Μπορείτε να κάνετε ένα γρήγορο browse στη θεματική κατηγορία Dentistry.

Η πρόσβαση στα αποτελέσματα είναι δυνατή μόνο μέσω VPN.

 

 

Scopus

Η βάση δεδομένων Scopus, του εκδότη Elsevier παρέχει τη δυνατότητα αναζήτησης βιβλιογραφίας σε πάνω από 21.500 τίτλους επιστημονικών περιοδικών και εύρεσης ετεροαναφορών (citations). Προσφέρει τον δείκτη αξιολόγησης CiteScore για τη μέτρηση της απήχησης του επιστημονικού υλικού. Επίσης, η βάση Scopus παρέχει τα δεδομένα για τον υπολογισμό των δεικτών, SNIP (Source-Normalized Impact per Paper) και SJR (SCImago Journal Rank) από τις ιστοσελίδες CWTS και Scimago Research Group. Τα αποτελέσματα της αναζήτησης μπορεί να είναι περιλήψεις άρθρων ή το πλήρες κείμενο ενός άρθρου εφόσον υπάρχει ενεργή συνδρομή μέσω του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link) .

Η πρόσβαση στα αποτελέσματα είναι δυνατή μόνο μέσω VPN.

Science Direct

Η βάση ScienceDirect του εκδότη Elsevier προσφέρει υψηλής ποιότητας υλικό όπως άρθρα περιοδικών τα οποία έχουν περάσει από τη διαδικασία της αξιολόγησης από κριτές (peer-reviewed process). Στη βάση Science Direct, 1.4 εκατομμύρια άρθρα είναι ανοιχτής πρόσβασης (open access). Η βάση καλύπτει τους τομείς: Φυσικές επιστήμες και Μηχανική, Επιστήμες Υγείας, Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες , Βιολογικές Επιστήμες.

Η πρόσβαση στα αποτελέσματα είναι δυνατή μέσω VPN.

CINAHL

H βάση CINAHL® του οίκου EBSCO, αποτελεί την πλέον περιεκτική πηγή μελέτης για θέματα που αφορούν τις επιστήμες υγείας. Περιλαμβάνει πρόσβαση στο πλήρες κείμενο σε πάνω από 610 περιοδικά από το 1981 μέχρι σήμερα.  Για την Οδοντιατρική συγκεκριμένα ευρετηριάζονται 100 τίτλοι περιοδικών.  

Η πρόσβαση στα αποτελέσματα είναι δυνατή μόνο μέσω VPN.

Academic Search Ultimate (ASU)

Δοκιμαστική πρόσβαση στο πλήρες περιεχόμενο της βάσης Academic Search Ultimate (ASU) του οίκου EBSCO, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Η βάση είναι πολυθεματική, και δίνει πρόσβαση στο πλήρες κείμενο (full text) άρθρων από χιλιάδες τίτλους έγκριτων περιοδικών, ένα μεγάλο ποσοστό από τα οποία ευρετηριάζονται στο Scopus και στο Web of Science.

Περισσότερες πληροφορίες για τις θεματικές κατηγορίες που καλύπτονται, καθώς και για τους τίτλους των περιοδικών που περιέχονται στη βάση, μπορείτε να βρείτε ακολουθώντας το σύνδεσμο:

https://www.ebsco.com/products/research-databases/academic-search-ultimate

 Η πρόσβαση στα αποτελέσματα είναι δυνατή μόνο μέσω VPN.

DynaMed

Η βάση DynaMed του οίκου EBSCO, αποτελεί μια βάση δεδομένων πρωτοβάθμιας περίθαλψης τύπου evidence - based που έχει σχεδιαστεί για να παρέχει τις πιο χρήσιμες πληροφορίες για την υγεία και διατίθενται με σκοπό την ακριβή ιατρική πληροφόρηση και την υποστήριξη συγκεκριμένων αποφάσεων.

Η DynaMed περιλαμβάνει 35 ιατρικές ειδικότητες, αποτελεί εργαλείο για απεριόριστες αλληλεπιδράσεις φαρμάκων μέσω MicroMedex, παρέχει υλικό εκπαίδευσης ασθενών, κλινική καθοδήγηση από περισσότερους από 21.000 οργανισμούς παγκοσμίως, σχεδόν όλες τις κλινικά αποδεδειγμένες μεθόδους διάγνωσης και θεραπείας, και διαθέτει συνδέσμους προς άρθρα πλήρους κειμένου και άλλες σημαντικές πληροφορίες.
 
Η βάση ενημερώνεται 6 φορές την ημέρα και είναι επίσης η πρώτη βάση δεδομένων κλινικής καθοδήγησης που περιλαμβάνει πληροφορίες για τον COVID-19.

Σημείωση: Η βάση μας παρέχεται δωρεάν από την EBSCO λόγω της πολυετούς συνεργασίας και ενεργού συνδρομής μας σε άλλες βάσεις της, καθώς και στο πλαίσιο έμπρακτης βοήθειας στην υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εν μέσω της πανδημίας του COVID-19.

Η πρόσβαση στα αποτελέσματα είναι δυνατή μόνο μέσω VPN.

MEDLINE by EBSCOhost

Η βάση Medline, έχει δημιουργηθεί από τη Εθνική Βιβλιοθήκη Ιατρικής των Ηνωμένων Πολιτειών και αποτελεί μια βιβλιογραφική βάση που περιέχει αναφορές και περιλήψεις από περιοδικά βιοϊατρικής και επιστημών υγείας που χρησιμοποιούνται από επαγγελματίες στον τομέα της υγείας, νοσηλευτές, ιατρούς και ερευνητές.

Τα περιεχόμενα περιλαμβάνουν:

  • Παραπομπές σε πάνω από 5,200 περιοδικά παγκοσμίως σε  60 γλώσσες.
  • Πάνω από 31 εκατομμύρια αναφορές σε άρθρα περιοδικών πάνω στις Επιστήμες Υγείας με έμφαση στην βιοϊατρική.
  • Χρονολογική Κάλυψη βάσης από το 1809 μέχρι σήμερα.
  • Η επιλογή των τίτλων περιοδικών γίνεται κατόπιν των προτάσεων της Literature Selection Technical Review Committee

Περισσότερες πληροφορίες για τη βάση (περιεχόμενα, λίστα τίτλων, κλπ.)

Σημείωση: Η βάση μας παρέχεται δωρεάν από την EBSCO λόγω της πολυετούς συνεργασίας και ενεργού συνδρομής μας σε άλλες βάσεις της, καθώς και στο πλαίσιο έμπρακτης βοήθειας στην υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εν μέσω της πανδημίας του COVID-19.

Η πρόσβαση στα αποτελέσματα είναι δυνατή μόνο μέσω VPN.

Web of Science

Η Web of Science του οίκου Clarivate analytics είναι μία αξιόπιστη βάση δεδομένων η οποία επιτρέπει τη δυνατότητα εύρεσης ετεροαναφορών (citations). Επίσης, παρέχει ανοικτή πρόσβαση σε περισσότερα από 12 εκατομμύρια άρθρα. Καλύπτει τους τομείς των κοινωνικών, θετικών και ανθρωπιστικών επιστημών.

Η πρόσβαση στα αποτελέσματα είναι δυνατή μέσω VPN.

 

InCites JCR & ESI

  • Η βάση InCites Journal Citation Reports (JCR) παρέχει δεδομένα και στατιστικά στοιχεία που είναι χρήσιμα για τη λήψη αποφάσεων. Είναι ένα έγκυρο εργαλείο για την αξιολόγηση και σύγκριση περιοδικών στο σύνολό τους με βάση τα δεδομένα που προκύπτουν από τις αναφορές που έχουν γίνει σε δημοσιευμένα επιστημονικά άρθρα σε διάστημα δύο έτη. Η αξιολόγηση του επιστημονικού υλικού πραγματοποιείται με τον (συντελεστή απήχησης) Impact Factor.
  • InCites Essential Science Indicators (ESI) παρέχει τη δυνατότητα αξιολόγησης του επιστημονικού υλικού, προσφέρει στατιστικά στοιχεία για την ανάλυση της έρευνας.

 Η πρόσβαση στα αποτελέσματα είναι δυνατή μόνο μέσω VPN.

ProQuest

Ο οίκος ProQuest περιλαμβάνει τις βάσεις: Coronavirus Research Database ‎, Periodicals Archive Online‎, ProQuest Dissertations & Theses Global‎ , Religion Database‎. Περιλαμβάνει 90.000 έγκυρες πηγές και 6 δισεκατομμύρια ψηφιακές σελίδες. Κατέχει τη μεγαλύτερη συλλογή παγκοσμίως σε μεταπτυχιακές εργασίες και διδακτορικές διατριβές ,πάνω από 450.000 ηλεκτρονικά βιβλία, ερευνητικό υλικό, περιοδικά, εφημερίδες.

Η πρόσβαση στα αποτελέσματα είναι δυνατή μόνο μέσω VPN.  

Δοκιμαστική Πρόσβαση - ProQuest One Academic, ProQuest One Literature και Music and Dance Online (Academic) του οίκου ProQuest *ΕΛΗΞΕ*

Ο Οίκος  ProQuest,  υπό τις συνθήκες της πανδημίας του COVID-19, παρέχει δωρεάν πρόσβαση για 3 μήνες σε ιδιόκτητες συλλογές του, ως υποστήριξη της ακαδημαϊκής δραστηριότητας στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Η βάση ProQuest One Academic είναι πολυθεματική και προσφέρει ενοποιημένο περιεχόμενο, ακαδημαϊκού επιπέδου, σε πλήρες κείμενο από περιοδικά, ebooks, video, νέα, διατριβές και πρωτογενείς πηγές (primary sources).  Η βάση δίνει πρόσβαση σε 93 περιοδικά σχετικά με την Οδοντιατρική.

Η πρόσβαση είναι δοκιμαστική, στο πλήρες περιεχόμενο των βάσεων ProQuest One Academic, ProQuest One Literature και Music and Dance Online (Alexander Street)  και θα λήξει στις 30/06/2020.

Η πρόσβαση στα αποτελέσματα είναι δυνατή μόνο μέσω VPN.

Δοκιμαστική Πρόσβαση σε τρία (3) περιοδικά Οδοντιατρικής του εκδότη Elsevier στη πλατφόρμα Science Direct. *ΕΛΗΞΕ*

Έχει ενεργοποιηθεί δοκιμαστική πρόσβαση στο πλήρες περιεχόμενο τριών περιοδικών οδοντιατρικής του εκδοτικού οίκου Elsevier, από τις  4 Μαΐου μέχρι τις 4 Ιουνίου 2020.

Η πρόσβαση στα περιοδικά επιτυγχάνεται μέσω της πλατφόρμας Science Direct, ενώ οι τίτλοι με τους αντίστοιχους ενεργούς συνδέσμους πρόσβασης είναι οι ακόλουθοι:

Δοκιμαστική πλήρης πρόσβαση στη βάση Embase του Elsevier *ΕΛΗΞΕ*

Η Embase αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες και πιο ολοκληρωμένες πηγές βιοϊατρικής βιβλιογραφίας (πάνω από 36 εκατομμύρια εγγραφές) που συγκεντρώνεται από περίπου 8700 επιστημονικά περιοδικά και περιλήψεις συνεδρίων. Στην Embase ευρετηριάζονται περισσότερα από 2900 περιοδικά στα οποία είναι και η μοναδική τους ηλεκτρονική πρόσβαση. Η κάλυψη του πλήρες κειμένου στα περιοδικά ξεκινάει από το 1947.

  • Υποστηρικτικό, βοηθητικό και εκπαιδευτικό υλικό για τη χρήση της Ebmase θα βρείτε στο σύνδεσμο: https://service.elsevier.com/app/home/supporthub/embase/
  • Επίσης μην παραλείψετε, ενώ βρίσκεστε εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ, να κάνετε registration στη βάση (ακολουθείστε το σχετικό σύνδεσμο Register που θα βρείτε στη σελίδα της βάσης) ώστε να μπορείτε έχετε προσωποποιημένη εμπειρία χρήσης και να αποθηκεύετε αναζητήσεις και αποτελέσματα καθώς και να λαμβάνετε ειδοποιήσεις, νέα, ανακοινώσεις, RSS feeds κλπ.

Η δοκιμαστική πρόσβαση στο πλήρες περιεχόμενο της βάσης Embase, του εκδοτικού οίκου Elsevier, θα ισχύει μέχρι τις 26 Μαΐου 2020.

Η πρόσβαση στα αποτελέσματα είναι δυνατή μόνο μέσω VPN.

Δοκιμαστική πλήρης πρόσβαση στη βάση AccessMedicine by McGraw-Hill Medical *ΕΛΗΞΕ*

Η AccessMedicine είναι μια ολοκληρωμένη διαδικτυακή ιατρική πηγή που παρέχει ένα πλήρες φάσμα γνώσεων, με βασικές πληροφορίες προσβάσιμες από οπουδήποτε, ακόμη και από κινητές συσκευές. Η βάση δεδομένων προσφέρει κορυφαία ιατρικά βιβλία, πλούσιο περιεχόμενο πολυμέσων, οδηγούς αναφοράς, καθώς και εργαλεία αξιολόγησης και διάγνωσης. Στη βάση θα βρείτε βασικά ιατρικά συγγράμματά που χρησιμοποιούνται στη σχολή στην πρωτότυπη γλώσσα τους.

 Η δοκιμαστική πρόσβαση θα είναι διαθέσιμη μέχρι 18/07/2020.

Η πρόσβαση στα αποτελέσματα είναι δυνατή μόνο μέσω VPN.

Δοκιμαστική πρόσβαση στη βάση AccessSurgery by McGraw-Hill Medical *ΕΛΗΞΕ*

Η βάση AccessSurgery εισάγει μια εντελώς νέα διάσταση στη χειρουργική εκπαίδευση και την κλινική πρακτική. Αποτελεί μια ολοκληρωμένη διαδικτυακή πηγή χειρουργικής που ενημερώνεται τακτικά, βελτιώνει τις ιατρικές γνώσεις και παρέχει γρήγορες απαντήσεις στη χειρουργική έρευνα.

Η βάση είναι βελτιστοποιημένη για προβολή σε οποιαδήποτε κινητή συσκευή και παρέχει στους φοιτητές ιατρικής μια ποικιλία σημαντικότατων πηγών για το χειρουργικό τομέα.

Παρέχεται άμεση πρόσβαση σε  πολυμεσικό υλικό και βίντεο, σε τεστ αυτοαξιολόγησης, καθώς και σε κορυφαία χειρουργικά εγχειρίδια τα οποία δημιουργούν ένα σημαντικό θεμέλιο για τη μάθηση.

Βοηθητικό υλικό σχετιζόμενο με την AccessSurgery:

Η δοκιμαστική πρόσβαση θα είναι διαθέσιμη μέχρι 09/07/2020.

Η πρόσβαση στα αποτελέσματα είναι δυνατή μόνο μέσω VPN.