Το προσωπικό του Σπουδαστηρίου καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια υποστήριξης του διδακτικού έργου σε αυτή τη δύσκολη περίοδο όπου η διδασκαλία θα γίνεται εξ αποστάσεως. Το διδακτικό προσωπικό της Οδοντιατρικής Σχολής καθώς και οι φοιτητές μπορούν να κάνουν χρήση στους διαθέσιμους πληροφοριακούς πόρους που αφορούν την Οδοντιατρική.

Η χρήση είναι δυνατή είτε με χρήση VPN είτε με ελεύθερη πρόσβαση, όπου ο τρόπος πρόσβασης διαφέρει θα δηλώνεται ανάλογα. Πληροφορίες για τους διαθέσιμους τρόπους πρόσβασης θα βρείτε εδώ.
Δείτε τις αναλυτικές οδηγίες σύνδεσης μέσω Ιδεατού Δικτύου (VPN).

 

Τις διαθέσιμες πηγές μπορείτε να τις βρείτε στο σύνδεσμο στο μενού αριστερά και χωρίζονται ανάλογα τη διαδικασία πρόσβασης σε Πηγές Ελεύθερης Πρόσβασης Πηγές και Πηγές με Συνδρομή.

Η λίστα θα ανανεώνεται συνεχώς με νέες πληροφορίες.