Ανοικτή Πρόσβαση

Πληροφορίες για πηγές και υλικό Ανοικτής Πρόσβασης θα βρείτε εδώ .

Ιδρυματικό Αποθετήριο "Πέργαμος"

Η  «Πέργαμος» αποτελεί την Ενιαία Πλατφόρμα Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης για το ΕΚΠΑ. Με απόφαση της Συγκλήτου από τις 29/11/2016 λειτουργεί το Ιδρυματικό Αποθετήριο «Πέργαμος», προς το παρόν, μόνο για την κατάθεση Πτυχιακών και Διπλωματικών Εργασιών & Διδακτορικών Διατριβών (εργασίες «Γκρίζας Βιβλιογραφίας»).

Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη "Γκρίζας Βιβλιογραφίας" περιλαμβάνει διπλωματικές εργασίες και διδακτορικές διατριβές από (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς) φοιτητές του ΕΚΠΑ. Η πρόσβαση στην ψηφιακή μορφή των εργασιών αυτών υπόκειται στις ισχύουσες διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας και, ανά περίπτωση, επιτρέπεται ή απαγορεύεται, ανάλογα με την επιθυμία του συγγραφέα, και προσφέρεται αποκλειστικά για προσωπική, εκπαιδευτική ή ερευνητική χρήση.

Σταδιακά, μέσω της νέας πλατφόρμας, θα δίνεται πρόσβαση σε πρόσθετες συλλογές, καθώς και σε νέες υπηρεσίες και λειτουργίες. 

  •  Η ΒΚΠ του ΕΚΠΑ και η Πέργαμος υποστηρίζουν την Ανοικτή Πρόσβαση στο παρεχόμενο ψηφιακό υλικό. Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί ότι η πρόσβαση στην ψηφιακή μορφή των εργασιών υπόκειται στις ισχύουσες διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας και επιτρέπεται ή απαγορεύεται πλήρως ή υπό περιορισμούς (χρονικούς ή χωρικούς), ανάλογα με την επιθυμία του συγγραφέα και τις ισχύουσες αποφάσεις της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου.
  •  Το υλικό της Συλλογής προσφέρεται αποκλειστικά για προσωπική, εκπαιδευτική ή ερευνητική χρήση, ενώ απαγορεύεται ρητά η χρήση του για οποιονδήποτε σκοπό έχει εμπορικό χαρακτήρα ή δυνητικά μπορεί αν αποφέρει οικονομικά οφέλη.

 

 

Αποθετήριο Ακαδημαϊκών Συγγραμμάτων «Κάλλιππος »

Το Αποθετήριο «Κάλλιπος» είναι ένας αποθετήριο συγγραμμάτων, βοηθημάτων και μαθησιακών αντικειμένων, τα οποία είτε έχουν δημιουργηθεί από μέλη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας στο πλαίσιο της Δράσης «Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα / Κάλλιπος» είτε έχουν διατεθεί στη Δράση μέσω ανοικτής πρόσκλησης διάθεσης επιστημονικού περιεχομένου. Στη συλλογή Ιατρικές Επιστήμες και Επιστήμες Ζωής θα μπορέσετε να βρείτε χρήσιμο υλικό.  

Η πρόσβαση στο αποθετήριο είναι ελεύθερη.

 

 

Cochrane Library

Η βιβλιοθήκη Cochrane περιλαμβάνει περίπου 7.500 συστηματικές ανασκοπήσεις. Διαθέτει πληροφορίες και έρευνα υψηλής ποιότητας, στηρίζεται σε τεκμηριωμένες πηγές με σκοπό τη λήψη αποφάσεων στον τομέα της Υγείας. Επίσης αναπτύσσει νέες μεθόδους σχετικά με τη σύνθεση στοιχείων. Η βιβλιοθήκη Cochrane προσφέρει εγχειρίδιο για τη Συστηματική Ανασκόπηση με τίτλο: Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions στο οποίο υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση.

Η πρόσβαση είναι ελεύθερη.

ClinicalTrials.gov

Η βάση ClinicalTrials.gov παρέχει πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με κλινικές μελέτες. Η ιστοσελίδα προσφέρεται από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ιατρικής (NLM).Οι συγγραφείς πραγματοποιούν εγγραφή της μελέτης αλλά και των αποτελεσμάτων, στη βάση δεδομένων. Η εγγραφή των μελετών στη βάση ClinicalTrials.gov  αλλά και σε οποιοδήποτε μητρώο μελετών μειώνει το συστηματικό σφάλμα δημοσίευσης. Η  International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) απαιτεί την εγγραφή της μελέτης σε κάποιο μητρώο μελετών ως προϋπόθεση για την δημοσίευση των αποτελεσμάτων της. Η ICMJE δέχεται εγγραφές που έχουν πραγματοποιηθεί στα εξής μητρώα: www.anzctr.org.au, www.clinicaltrials.gov, www.ISRCTN.org, www.umin.ac.jp/ctr/index/htm, www.trialregister.nl, https://eudract.ema.europa.eu/ (new registrations after June 20, 2011) ή σε οποιοδήποτε από τα κύρια μητρώα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO primary registry).

Η πρόσβαση είναι ελεύθερη.

 

PubMed

Η PubMed είναι μια πηγή ελεύθερης πρόσβασης, διαθέσιμη ηλεκτρονικά στο κοινό από το 1996. Περιλαμβάνει  πάνω από 33 εκατομμύρια αναφορές και περιλήψεις προερχόμενες κυρίως από τη βάση Medline σχετικά με τη Βιοϊατρική και τις Επιστήμες Υγείας. Δεν περιλαμβάνει το πλήρες κείμενο των άρθρων, ωστόσο γίνεται διασύνδεση στο πλήρες κείμενο μέσω της Pubmed Central (PMC) ή μέσω της ιστοσελίδας των εκδοτών.

Η πρόσβαση είναι ελεύθερη.

Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών

Το   Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών διαχειρίζεται το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου. Έχει συγκεντρώσει και διαθέτει ηλεκτρονικά τις Διδακτορικές Διατριβές που έχουν εκπονηθεί σε  Πανεπιστήμια της Ελλάδας αλλά και διατριβές που έχουν εκπονηθεί σε διάφορα Πανεπιστήμια του εξωτερικού από Έλληνες και έχουν αναγνωρισθεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ).

Η πρόσβαση είναι ελεύθερη.

Υλικό Ανοικτής Πρόσβασης από JSTOR OPEN

Η JSTOR διαθέτει ελεύθερα  ένα πλήθος ηλεκτρονικών πηγών που ανήκει σε πάνω από 75 εκδότες. Αφορά ηλεκτρονικά βιβλία και περιοδικά. Μπορείτε να έχετε ελεύθερα πρόσβαση στο πλήρες κείμενο  περιοδικών που εκδόθηκαν από το 1870 και έπειτα. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά θα μπορέσετε να βρείτε εδώ . Ένα δείγμα του υλικού που αφορά την Οδοντιατρική θα βρείτε εδώ.

Παράλληλα, η JSTOR έχει έρθει σε συνεργασία με αρκετούς εκδότες και διαθέτει επιπλέον δωρεάν υλικό λόγω του COVID – 19. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά εδώ.

Η πρόσβαση είναι ελεύθερη.

 

 

Υλικό Ανοικτής Πρόσβασης από Project MUSE

To Project MUSE για πάνω από 25 χρόνια προσφέρει ανοικτή πρόσβαση σε αξιόπιστο ακαδημαϊκό υλικό. Αυτή τη στιγμή περιλαμβάνει πάνω από 700 περιοδικά από 125 εκδότες και πάνω από 60.000 ηλ. βιβλία.  Λόγω του COVID – 19 διαθέτει επιπλέον υλικό για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών. Περισσότερα στη συλλογή του που αφορούν την Οδοντιατρική θα βρείτε εδώ.  

Η πρόσβαση είναι ελεύθερη.

 

 

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Το DOAJ είναι ένα ανεξάρτητο συνεργατικό εγχείρημα, ένα ευρετήριο που προσφέρει πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας ακαδημαϊκά περιοδικά που υποστηρίζουν την ανοικτή πρόσβαση. Ξεκίνησε το 2003 με 300 περιοδικά ανοικτής πρόσβασης και σήμερα περιλαμβάνει πάνω από 14.339 περιοδικά ανοικτής πρόσβασης που καλύπτουν όλες τις επιστήμες.  Ευρετηριάζει περίπου 160 περιοδικά σχετικά με την Οδοντιατρική.

 Η πρόσβαση είναι ελεύθερη.

 

 

Directory of Open Access Books (DOAB)

Ο DOAB είναι ένα ευρετήριο που προσφέρει πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας επιστημονικές μονογραφίες που υποστηρίζουν την ανοικτή πρόσβαση. Σήμερα περιλαμβάνει 27660 ακαδημαϊκές μονογραφίες από 379 εκδότες. Δείτε τη λίστα των μονογραφιών που αφορούν την Οδοντιατρική εδώ.

Η πρόσβαση είναι ελεύθερη.

 

 

The Free Dictionary by Farlex

Στην ιστοσελίδα του Farlex Free dictionary θα βρείτε ένα σύνολο ετυμολογικών λεξικών σε διάφορες γλώσσες, μεταξύ αυτών η ελληνική, η αγγλική, η γαλλική, η αραβική, η εβραϊκή, η ρωσική, η κινεζική, κ.ά. Παράλληλα θα βρείτε και θησαυρό συνωνύμων όρων, λεξικό ακρωνύμων και ειδικά επιστημονικά λεξικά Ιατρικής, Νομικής και Χρηματοοικονομικής. 

Η κύρια πηγή αναφοράς για το Ιατρικό Λεξικό είναι The American Heritage® Stedman's Medical Dictionary, δεύτερη έκδοση, που προσφέρει πάνω από 45000 καθιερωμένες εγγραφές πάνω σε όλες τις θεματικές περιοχές της Ιατρικής και των Επιστημών Υγείας.  Επιπλέον, χρησιμοποιεί και πληροφορίες από την δεύτερη έκδοση της The Gale Encyclopedia of Medicine για μεγαλύτερη κάλυψη του πεδίου.

Η πρόσβαση είναι ελεύθερη.

 

 

Free Medical Journals.

Το ευρετήριο Free Medical Journals δημιουργήθηκε για να προωθήσει την ελεύθερη διάδοση επιστημονικών ιατρικών περιοδικών στο διαδίκτυο. Προσφέρει πρόσβαση σε περίπου 5088 περιοδικά. Στη βάση του περιλαμβάνει περίπου 175 περιοδικά σχετικά με την Οδοντιατρική.

Η πρόσβαση είναι ελεύθερη.

 

 

Thieme Teaching Assistant

Το THIEME Teaching Assistant 2.0 είναι ένα προηγμένο εργαλείο ανατομίας που προσφέρει εικονογράφηση και περισσότερες από 3500 κλινικές εικόνες από την 3η έντυπη έκδοση του Gilroy et al. Atlas of Anatomy, με απεριόριστες δυνατότητες χρήσης των εικόνων. Το εργαλείο βοηθάει τον καθηγητή να εμπλουτίσει το διδασκόμενο αντικείμενο με δυναμικά γραφικά για να παρουσιάσει μια πιο ολοκληρωμένη διάλεξη.

Η πρόσβαση είναι στη demo έκδοση του Άτλαντα και δίνει την δυνατότητα πρόσβασης σε μέρος της εικονογράφησης αλλά δεν δίνει πρόσβασή στην επεξεργασία και εξαγωγή των εικόνων.

 

 

 

Internet Archive

To https://archive.org/web/Internet Archive https://archive.org/web/είναι μια μη κερδοσκοπική ψηφιακή βιβλιοθήκη πολυμέσων που προσφέρει βιβλία, βίντεο, ταινίες, ιστοσελίδες κλπ Σε αυτή μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ψηφιοποιημένα βιβλία και υλικό που ανήκει στο Δημόσιο Τομέα (Public domain). Συνεργάζεται με πλήθος βιβλιοθηκών της Αμερικής για την ψηφιοποίηση του υλικού τους και προσφέρει δανεισμό σε εκατομμύρια e-books.

Το αρχείο του αυτή τη στιγμή περιλαμβάνει:

·         330 δισεκατομμύρια ιστοσελίδες

Το αρχείο του αυτή τη στιγμή περιλαμβάνει:

·         330 δισεκατομμύρια ιστοσελίδες

Λόγω των εκτάκτων συνθηκών που επικρατούν παγκοσμίως με τον Covid – 19 θέτει σε εφαρμογή την National Emergency Library σε συνεργασία με βιβλιοθηκονόμους και βιβλιοθήκες δημόσιες, κολλεγίων και πανεπιστημίων όπως το ΜΙΤ για να εξυπηρετηθούν εκατομμύρια χρήστες που λόγω των συνθηκών δεν έχουν πρόσβαση σε μια φυσική βιβλιοθήκη.

Η πρόσβαση είναι ελεύθερη.

 

 

Tripbase

Η tripdatabase είναι μια ιατρική βάση δεδομένων που αποτελεί ένα γρήγορο εργαλείο εντοπισμού υψηλής ποιότητας κλινικών ερευνών τα οποία είναι δωρεάν διαθέσιμα στο Διαδίκτυο για όλους στο θεματικό πεδίο της ιατρικής.

 

 

Medscape

Η Medscape είναι μια ιστοσελίδα που προσφέρει πρόσβαση σε ιατρικές πληροφορίες για επαγγελματίες της Υγείας. Χρησιμοποιεί ως αναφορά άρθρα ιατρικών περιοδικών, το Συμβούλιο Διαρκής Ιατρικής Εκπαίδευσης - CME (Continuing Medical Education), μια έκδοση της  National Library of Medicine's βάσης δεδομένων  MEDLINE, ιατρικά νέα και πληροφορίες φαρμάκων (Medscape Drug Reference, or MDR).  Μπορείτε να βρείτε υλικό που αφορά της Οδοντιατρική εδώ.

 

 

Quintessence Pub

Ο εκδοτικός οίκος Quintessence παρέχει τις νεότερες και πιο σύγχρονες επιστημονικές και κλινικές πληροφορίες που αφορούν την Οδοντιατρική κοινότητα. Ιδρύθηκε στο Βερολίνο το 1949 και από το 1969 και μετά επεκτάθηκε σε 14 χώρες. Οι εκδόσεις τους μεταφράζονται σε 15 γλώσσες. Αυτή τη στιγμή εκδίδουν 61 επιστημονικά περιοδικά που αφορούν τομείς της Οδοντιατρικής και περισσότερα από 1500 βιβλία.

Ο εκδοτικός οίκος Quintessence προσφέρει ελεύθερη πρόσβαση στα περιοδικά που έχει διακοπεί η κυκλοφορία τους καθώς και σε περιοδικά του που προσχωρούν στο κίνημα της ανοικτής πρόσβασης.

Ενδεικτικά οι τίτλοι που μπορείτε να διαβάσετε ελεύθερα είναι οι: Oral Health and Preventive Dentistry (open access), International Journal of Evidence-Based Practice for the Dental Hygienist, PERIO - Periodontal Practice TodayOral & Craniofacial Tissue Engineering.