Έντυπες Συλλογές

Δείτε το υλικό μας!

Οι  συλλογές μας περιλαμβάνουν έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό και αποτελούνται από τις παρακάτω κατηγορίες:

Ελληνικά περιοδικά

Ξενόγλωσσα περιοδικά

 

Προσοχή!!! Η πλήρης πρόσβαση στις υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Περιοδικών, Ηλεκτρονικών Βιβλίων και Βιβλιογραφικών Βάσεων είναι δυνατή μόνο μέσω του Πανεπιστημίου Αθηνών (είτε από τους χώρους του Πανεπιστημίου είτε μέσω dial-up σύνδεση από το Πανεπιστήμιο).  Πληροφορίες για τη VPN σύνδεση στο  Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρησης Δικτύου (Κ.ΛΕΙ.ΔΙ) και στις οδηγίες σύνδεσης μέσω VPN.