Τρέχουσα Συλλογή Βιβλίων

Η  Βιβλιοθήκη μας διαθέτει μια πλούσια συλλογή ελληνικών και ξενόγλωσσων βιβλίων τα οποία καλύπτουν κυρίως τα γνωστικά αντικείμενα που πραγματεύεται η Σχολή Επιστημών Υγείας.

 

Η θεματική επεξεργασία και η ταξιθέτηση των βιβλίων γίνονται σύμφωνα με τις θεματικές επικεφαλίδες και το ταξινομικό σύστημα της National Library of Medicine των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τις κατηγορίες ταξινόμησης των βιβλίων και τη χωροταξική τοποθέτηση των συλλογών στον 1ο όροφο της Βιβλιοθήκης.

Για την αναζήτηση του υλικού αυτού, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον κατάλογο OPAC.

Ο εμπλουτισμός και η επικαιροποίηση της συλλογής της Βιβλιοθήκης, σύμφωνα με την τρέχουσα εκδοτική παραγωγή, αποτελούν διαρκή στόχο μας. Στην προσπάθεια αυτή σας καλούμε να υποβάλλετε και τις δικές σας προτάσεις αναφορικά με τίτλους βιβλίων (ελληνικών και ξενόγλωσσων) που θα επιθυμούσατε να ενταχθούν στη συλλογή μας.

 

Συλλογή Παλαιών και Σπάνιων Βιβλίων

Η συλλογή αποτελείται από παλαιά και σπάνια βιβλία, τόσο ελληνικά όσο και ξενόγλωσσα, και περιοδικά. Περιλαμβάνει και τη συλλογή του Παπουλάκειου Σπουδαστηρίου, η οποία στεγαζόταν στην Ιατρική Σχολή και μεταφέρθηκε στη Βιβλιοθήκη μας πριν ακόμα από την έναρξη λειτουργίας της.

Λόγω της παλαιότητας του υλικού, η χρήση του γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή και αποφεύγεται η φωτοτύπηση. Για την καλύτερη συντήρησή του, προωθούμε την ψηφιοποίηση του σπάνιου υλικού.

Ο χώρος στον οποίο φιλοξενείται η συλλογή είναι κλειστής πρόσβασης και η αναζήτηση τεκμηρίου γίνεται μετά από συνεννόηση του χρήστη με το προσωπικό της Βιβλιοθήκης.

Η συλλογή εμπλουτίζεται αδιάλειπτα μέσω δωρεών ακαδημαϊκών μελών και ιδιωτών.