Ιστορικό

Η Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας λειτουργεί από το 1996 με πρώτο Πρόεδρο της Εφορίας τον Καθηγητή κ. Φαίδωνα Φέσσα.
Η θεμελίωση του κτιρίου που στεγάζει την Βιβλιοθήκη έγινε το έτος 1991 επί Πρυτανείας Πέτρου Γέμπτου και Προέδρου Ιατρικής Σχολής Κωνσταντίνου Δημόπουλου.
Οι συλλογές της Βιβλιοθήκης, με πολλές προσπάθειες, έχουν εμπλουτιστεί σημαντικά και σήμερα η Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας διαθέτει μια σημαντική συλλογή έντυπων πηγών, ηλεκτρονικά βιβλία και περιοδικά, καθώς και βιβλιογραφικές βάσεις.
Η Βιβλιοθήκη επιδιώκει να αποτελεί ένα σημαντικό πόλο επιστημονικής πληροφόρησης, όχι μόνο ικανοποιώντας τις πληροφοριακές ανάγκες της Σχολής Επιστημών Υγείας στο Γουδή αλλά και τις ευρύτερες επιστημονικές και ερευνητικές απαιτήσεις.
Παρά τις σοβαρές ελλείψεις, το Προσωπικό προσπαθεί να συμβάλλει με όλες τις δυνάμεις του στην εκπαιδευτική, διδακτική και ερευνητική δραστηριότητα της Σχολής Επιστημών Υγείας

Σπουδαστηρίου Οδοντιατρικής

Το Σπουδαστήριο της Οδοντιατρικής ιδρύθηκε το 1977 με το Π.Δ. 557/77. ΦΕΚ 184/ τεύχος Α' της 29ης Ιουνίου 1977 με τίτλο" περί Ιδρύσεως Σπουδαστηρίου, Εργαστηρίου και Κλινικής παρά τη Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών."

Αποτελεί τμήμα της Βιβλιοθήκης Επιστημών Υγείας και στη συλλογή του περιλαμβάνει βιβλία και περιοδικά που αφορούν κυρίως τους τομείς της Οδοντιατρικής. Στη συλλογή του περιεχεται και ένα μικρότερο κομμάτι που αφορά ευρύτερα τις Επιστήμες Υγείας.

Η συλλογή του Σπουδαστηρίου περιλαμβάνει στο έντυπο υλικό της: βιβλία και διδακτικά συγγράμματα, διπλωματικές εργασίες, διδακτορικές διατριβές, επιστημονικές εργασίες, ερευνητικές μονογραφίες, υφηγεσίες, πληροφοριακό υλικό (λεξικά κτλ.) και περιοδικά. Συνολικά στη συλλογή του το Σπουδαστήριο περιλαμβάνει περίπου 4000 τεκμήρια και 200 τίτλους περιοδικών με περίπου 3000 τόμους (ξενόγλωσσα και ελληνικά).

Το υλικό του Σπουδαστηρίου είναι ταξινομημένο και ευρετηριασμένο θεματικά σύμφωνα με την National Library of Medicine της Αμερικής.

Η συλλογή του Σπουδαστηρίου είναι αναζητήσιμη μέσω του OPAC (Ανοιχτός Δημόσιος Συλλογικός Κατάλογος) στην ηλεκτρονική διεύθυνση  ib.uoa.gr.

Οι διπλωματικές εργασίες και οι διδακτορικές διατριβές που έχουν κατατεθεί στο Σπουδαστήριο από το 2015 και μετά είναι προσβάσιμες στο Ιδρυματικό Αποθετήριο Πέργαμος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://pergamos.lib.uoa.gr/. Για τα παλαιότερα έτη καθώς για τους τίτλους των περιοδικών, αλλά και τις μονογραφίες υπάρχουν έντυποι συγκεντρωτικοί κατάλογοι στο χώρο του Σπουδαστηρίου.

Το Σπουδαστήριο στεγάζεται στον 5ο όροφο του νέου κτηρίου του Τμήματος της Οδοντιατρικής και περιλαμβάνει Εργαστήριο Υπολογιστών 16 θέσεων και Αναγνωστήριο 65 θέσεων.

Η πρόσβαση στο Σπουδαστήριο είναι ελεύθερη προς το κοινό.

Το δικαίωμα δανεισμού είναι περιορισμένο μόνο στα μέλη του Σπουδαστηρίου όπως ορίζεται στο Κανονισμό του.

To top