Περιηγηθείτε στη Βιβλιοθήκη μας

Η Βιβλιοθήκη εκτείνεται σε δυο επίπεδα.

Στο ισόγειο βρίσκονται:

  • Μουσείο παλαιών και σπάνιων βιβλίων. Μέρος αυτών αποτελεί η συλλογή του Παπουλάκειου Σπουδαστηρίου.
  • Αμφιθέατρο εκδηλώσεων
  • Βοηθητικοί χώροι για το κοινό

Στον 1ο όροφο βρίσκονται:

  • Αναγνωστήριο
  • Δωμάτια ατομικής και ομαδικής μελέτης
  • Συλλογή βιβλίων
  • Συλλογή περιοδικών
  • Σταθμοί εργασίας (Η/Υ) με πρόσβαση στο διαδίκτυο και στο σύνολο των πληροφοριακών πηγών της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του ΕΚΠΑ
  • Βοηθητικός χώρος φύλαξης αντικειμένων

Περιηγηθείτε στον όροφο επιλέγοντας την παρακάτω κάτοψη.