Σεμινάρια - Εκδηλώσεις

Σεμινάρια

Η Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας οργανώνει σεμινάρια με σκοπό την ενημέρωση και την αποτελεσματικότερη χρήση των πληροφοριακών της πηγών.  Τα σεμινάρια απευθύνονται σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας της Σχολής Επιστημών Υγείας και πραγματοποιούνται καθ'όλη την διάρκεια του έτους.   

Εκδηλώσεις

Η Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας, επιδιώκει να αποτελεί ένα σημαντικό πόλο επιστημονικής πληροφόρησης, όχι μόνο για τις ανάγκες του campus  των επιστημών υγείας στο Γουδί αλλά και για ευρύτερες επιστημονικές και ερευνητικές απαιτήσεις, γι’ αυτό  το λόγο διοργανώνει ή συμμετέχει σε ποικίλες εκδηλώσεις, εκθέσεις και άλλες ενδιαφέρουσες δράσεις σε συνεργασία με άλλους επιστημονικούς φορείς και εταιρείες.

Στο ισόγειο της Βιβλιοθήκης λειτουργεί μια σύγχρονη και άρτια εξοπλισμένη αίθουσα εκδηλώσεων (αμφιθέατρο), η οποία μπορεί να παραχωρηθεί προς χρήση σε τρίτους κατόπιν αιτήματος στη βιβλιοθήκη.


To top