Σεμινάρια

Η Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας οργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια τα οποία απευθύνονται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές της Ιατρικής Σχολής και του Τμήματος Νοσηλευτικής με σκοπό την ενημέρωση και την αποτελεσματικότερη χρήση των πληροφοριακών της πηγών. 

 

 

Εκδηλώσεις

Η Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας επιδιώκει να αποτελεί ένα σημαντικό πόλο επιστημονικής πληροφόρησης για τις ανάγκες τόσο της ακαδημαϊκής κοινότητας της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΚΠΑ, όσο και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, γι’ αυτό  το λόγο διοργανώνει ή συμμετέχει σε ποικίλες εκδηλώσεις, εκθέσεις και άλλες ενδιαφέρουσες δράσεις σε συνεργασία με διάφορους επιστημονικούς φορείς.

Η Βιβλιοθήκη διαθέτει ένα πλήρως εξοπλισμένο Αμφιθέατρο το οποίο παραχωρεί για τη φιλοξενία εκδηλώσεων κατόπιν σχετικού αιτήματος (περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ).