Καλώς ήρθατε στο Ιδρυματικό Αποθετήριο "Πέργαμος"

Σας γνωρίζουμε, ότι η Γ.Σ.Ε.Σ της Ιατρικής Σχολής, στην συνεδρίαση της 09/05/2012 ενέκρινε την παροχή δυνατότητας καταχώρησης Διπλωματικών Εργασιών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων και Διδακτορικών Διατριβών και σε ψηφιακή μορφή, στη Βάση της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης "Γκρίζας Βιβλιογραφίας".

Η Ψηφιακή Βιβλίοθήκη "Γκρίζας Βιβλιογραφίας", περιλαμβάνει Διπλωματικές Εργασίες, καθώς και Διδακτορικές Διατριβές από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΕΚΠΑ. Η πρόσβαση στην ψηφιακή μορφή των εργασιών αυτών, υπόκειται στις ισχύουσες διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας και, ανά περίπτωση, επιτρέπεται ή απαγορεύεται, ανάλογα με την επιθυμία του συγγραφέα, και προσφέρεται αποκλειστικά για προσωπική, εκπαιδευτική ή ερευνητική χρήση.

 Με απόφαση της Συγκλήτου από τις 13/12/2016 λειτουργεί το Ιδρυματικό Αποθετήριο «Πέργαμος», προς το παρόν, μόνο για την κατάθεση Πτυχιακών και Διπλωματικών Εργασιών & Διδακτορικών Διατριβών (εργασίες «Γκρίζας Βιβλιογραφίας»). Κατά το προσεχές χρονικό διάστημα, θα δοθεί πρόσβαση στις πρόσθετες συλλογές, καθώς και σε επιπλέον υπηρεσίες και λειτουργίες μέσα από τη νέα πλατφόρμα.

 

Συνδεθείτε με τη Ψηφιακή Βιβλιοθήκη

Συνδεθείτε με την Ψηφιακή Βιβλιοθήκη για κατάθεση εργασίας