Ενημερωθείτε για τα καινούρια μας αποκτήματα!

Στόχος της Βιβλιοθήκης μας είναι να σας ενημερώνουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα για τα νέα αποκτήματα που εντάχθηκαν στη συλλογή μας.

Πρόκειται για υλικό το οποίο προέρχεται από αγορές, δωρεές κ.ο.κ.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το υλικό, μπορείτε να επισκέπτεσθε τον ηλεκτρονικό κατάλογο OPAC.