ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Η νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας εφαρμόζεται για τις ηλεκτρονικές εκδόσεις με τον ίδιο τρόπο που εφαρμόζεται για τις έντυπες. Κάνοντας χρήστη των υπηρεσιών πρόσβασης σε ηλεκτρονικές πηγές και ψηφιακό υλικό πρέπει να γνωρίζετε ότι:

* Αποδέχεστε τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων (Ν. 2121/93, Ν. 3049/2002 άρθρο 14 και Ν. 3057/2002 άρθρο 81) και ότι απαγορεύεται η συστηματική αποθήκευση ή εκτύπωση όλου του περιεχομένου των βάσεων, των τευχών των περιοδικών και των βιβλίων.
* Δηλώνετε υπεύθυνα ότι τα τεκμήρια θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για προσωπική σας μελέτη ή έρευνα.

Επιπλέον, η πλήρης πρόσβαση σε συνδρομητικές υπηρεσίες Αναζήτησης (Επιμέρους, Ενιαίας ή Discovery), Ηλεκτρονικών Περιοδικών, Ηλεκτρονικών Βιβλίων και Βιβλιογραφικών Βάσεων είναι εφικτή μόνο μέσω του δικτύου του ΕΚΠΑ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ορισμός - Πρόσβαση

Μια Βάση Δεδομένων είναι ένα σύστημα οργάνωσης, αποθήκευσης και ανάκτησης πληροφοριών, συνήθως, σε ψηφιακή μορφή.

Η πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων παρέχεται μέσω του δικτύου του ΕΚΠΑ και μπορεί να είναι:

  • Δοκιμαστική (δείτε τις βάσεις ΕΔΩ)
  • Με απευθείας συνδρομή του ΕΚΠΑ (δείτε τις βάσεις ΕΔΩ)
  • Με συνδρομή μέσω HEAL-Link (δείτε τις βάσεις ΕΔΩ)

Πληροφορίες για τους τρόπους πρόσβασης στις ηλεκτρονικές πηγές ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ - ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Συνδρομητικές βάσεις που αφορούν τις επιστήμες υγείας

Οι παρακάτω συνδρομητικές βάσεις (πρόσβαση μέσω δικτύου ΕΚΠΑ) παρέχουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που καλύπτει γνωστικά αντικείμενα των επιστημών υγείας:

 

Επιπλέον χρήσιμες πηγές πληροφόρησης και εργαλεία (μέσω συνδρομών) που εξυπηρετούν την έρευνα και στα πεδία των επιστημών υγείας αποτελούν τα κάτωθι:

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ - ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Η παρακάτω βιβλιογραφική βάση παρέχει πρόσβαση σε περιεχόμενο που καλύπτει γνωστικά αντικείμενα των επιστημών υγείας και είναι ανοιχτής πρόσβασης:

Pubmed

 

Συνδεθείτε στη βάση

ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Η νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας εφαρμόζεται για τις ηλεκτρονικές εκδόσεις με τον ίδιο τρόπο που εφαρμόζεται για τις έντυπες. Κάνοντας χρήστη των υπηρεσιών πρόσβασης σε ηλεκτρονικές πηγές και ψηφιακό υλικό πρέπει να γνωρίζετε ότι:

* Αποδέχεστε τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων (Ν. 2121/93, Ν. 3049/2002 άρθρο 14 και Ν. 3057/2002 άρθρο 81) και ότι απαγορεύεται η συστηματική αποθήκευση ή εκτύπωση όλου του περιεχομένου των βάσεων, των τευχών των περιοδικών και των βιβλίων.
* Δηλώνετε υπεύθυνα ότι τα τεκμήρια θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για προσωπική σας μελέτη ή έρευνα.

Επιπλέον, η πλήρης πρόσβαση σε συνδρομητικές υπηρεσίες Αναζήτησης (Επιμέρους, Ενιαίας ή Discovery), Ηλεκτρονικών Περιοδικών, Ηλεκτρονικών Βιβλίων και Βιβλιογραφικών Βάσεων είναι εφικτή μόνο μέσω του δικτύου του ΕΚΠΑ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ