Ηλεκτρονικός Κατάλογος OPAC

Εντοπίστε τα τεκμήρια που σας ενδιαφέρουν

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον Ηλεκτρονικό Κατάλογο (OPAC) των βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου με σκοπό τον εντοπισμό του υλικού (βιβλία, περιοδικά) που σας ενδιαφέρει και υπάρχει στην έντυπη συλλογή της Βιβλιοθήκης μας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ OPAC