Κατάλογος OPAC ΕΚΠΑ

Μετά τη μετάπτωση των εγγραφών του ΕΚΠΑ στο νέο συνεργατικό μοντέλο καταλόγου του ΣΕΑΒ (Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών) με το όνομα ILSaS (Integrated Library System as a Service), μπορείτε να χρησιμοποιείτε για τις αναζητήσεις σας τον νέο OPAC, ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟΝ OPAC

Σημείωση: Πιθανές αστοχίες ή μη αναμενόμενη συμπεριφορά του OPAC κατά τις αναζητήσεις σας (που μπορεί να οφείλονται σε προβλήματα μετάπτωσης ή λειτουργίας) αντιμετωπίζονται το συντομότερο δυνατόν με συνεχή εμπλουτισμό του  περιεχομένου και αντίστοιχες διορθωτικές επεμβάσεις σε επίπεδο ευρετηρίων, λειτουργικής συμπεριφοράς  και εμφάνισης.

 

Σύντομος οδηγός χρήσης για τον κατάλογο OPAC

Ο Κατάλογος OPAC είναι αναζητήσιμος και μέσα από την Ενιαία Αναζήτηση της ΒΚΠ.

Αναζήτηση εργασιών "Γκρίζας Βιβλιογραφίας"

Όσον αφορά την αναζήτηση εργασιών  "Γκρίζας Βιβλιογραφίας" (πτυχιακές και διπλωματικές εργασίες ή διδ. διατριβές), θα πρέπει να δώσετε προσοχή στα ακόλουθα:

  • Στις βιβλιοθήκες του ΕΚΠΑ υπάρχει μεγάλος όγκος εργασιών "Γκρίζας Βιβλιογραφίας" σε έντυπη μορφή, οι περισσότερες των οποίων έχουν καταχωρηθεί στον κατάλογο/OPAC ώστε να είναι δυνατή η αναζήτησή τους  (αρκετές μάλιστα από αυτές μπορεί να είναι διαθέσιμες και σε ψηφιακή μορφή, κάτι που επισημαίνεται σε συγκεκριμένο πεδίο της εγγραφής). 
  • Στην Πέργαμο, το Ιδρυματικό Αποθετήριο του ΕΚΠΑ, υπάρχουν καταχωρημένες πάνω από 10.000 εργασίες σε ψηφιακή μορφή από το 1998 και μετά, με τον όγκο τους να αυξάνεται από τα μέσα της δεκαετίας του 2000 και έπειτα. Επιπλέον, από τα τέλη του 2015 και έπειτα, όταν έγινε υποχρεωτική η κατάθεση εργασιών "Γκρίζας Βιβλιογραφίας" σε ψηφιακή μορφή στην Πέργαμο, το πλήθος των εργασιών αυτών αυξάνεται συνεχώς. Αν ενδιαφέρεστε για τέτοιου είδους εργασίες, μπορείτε να προβείτε σε αναζήτησή τους στην Πέργαμο.