Συλλογικός Κατάλογος Περιοδικών

Ο Συλλογικός Κατάλογος Περιοδικών είναι αποτέλεσμα μακροχρόνιας και συνεχούς συνεργασίας του ΕΚΤ με τις ελληνικές επιστημονικές & τεχνολογικές βιβλιοθήκες. Περιλαμβάνει στοιχεία για 30.719 τίτλους περιοδικών και τις συλλογές των 249 βιβλιοθηκών που συμμετέχουν σε αυτόν.

  • Εμφάνιση βιβλιογραφικών στοιχείων του περιοδικού και των στοιχείων της συλλογής του σε κάθε περιλαμβανόμενη στο δίκτυο βιβλιοθήκης.
  • Εμφάνιση στοιχείων της βιβλιοθήκης, εμφάνιση του καταλόγου περιοδικών κάθε βιβλιοθήκης.

To top