Ηλεκτρονικά Βιβλία

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών παρέχει πρόσβαση σε ηλεκτρονικά βιβλία, λεξικά και εγκυκλοπαίδειες.   Οι παρακάτω εκδοτικοί οίκοι παρέχουν πρόσβαση στην πλήρη μορφή τους και σε βιοϊατρικά τεκμήρια: 

Πλήρες κείμενο σε 59 τίτλους εγκυκλοπαιδειών.

Πλήρες κείμενο σε 400 περίπου τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων σχετικά με τη Μηχανική. Τα βιβλία ανήκουν στις συλλογές Chemical Petrochemical and Process Collection, Electronics and Electrical Collection, Mechanical and Materials Collection.

Πλήρες κείμενο σε περίπου 200 τίτλους σειρών και εγχειριδίων.

Πλήρες κείμενο από πρακτικά συνεδρίων της IEEE.

Πλήρες κείμενο τίτλων λεξικών, εγκυκλοπαιδειών και άλλων έργων αναφοράς του Oxford University Press.

Πλήρες κείμενο πάνω από 2500 τίτλων ηλεκτρονικών βιβλίων του εκδότη.

Πλήρες κείμενο 8500 περίπου τίτλων ηλεκτρονικών βιβλίων που περιλαμβάνουν μονογραφίες, μονογραφίες σε σειρές και πληροφοριακά έργα όπως εγκυκλοπαίδειες, άτλαντες, εγχειρίδια, κ.λ.π.

http://www.freebooks4doctors.com/

Ο σύνδεσμος Amedeo παρέχει ανοικτή πρόσβαση στο πλήρες κείμενο ιατρικών βιβλίων.

https://www.doabooks.org/

Ο Directory of Open Access books περιλαμβάνει ανοικτής πρόσβασης βιβλίων