Ηλεκτρονικά Περιοδικά HEAL-Link (συνδρομές)

Το ΕΚΠΑ παρέχει, μέσω του Δικτύου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link), ηλεκτρονική πρόσβαση σε περισσότερους από 10000 τίτλους περιοδικών με ευρεία θεματική κάλυψη.

Προσοχή!!! Η πλήρης πρόσβαση στις υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Περιοδικών, Ηλεκτρονικών Βιβλίων και Βιβλιογραφικών Βάσεων είναι δυνατή μόνο μέσω του Πανεπιστημίου Αθηνών (είτε από τους χώρους του Πανεπιστημίου είτε μέσω dial-up σύνδεση από το Πανεπιστήμιο).  Πληροφορίες για τη VPN σύνδεση στο  Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρησης Δικτύου (Κ.ΛΕΙ.ΔΙ) και στις οδηγίες σύνδεσης μέσω VPN.

Περιοδικά ΕΚΠΑ (συνδρομές)

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών διατηρεί συνδρομές σε περισσότερα από 1000 περιοδικά. Για κάποια από αυτά παρέχεται πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρονική μορφή των άρθρων τους.

Περιοδικά Ανοικτής Πρόσβασης

Free Medical Journals

BioMed Central

DOAJ

To top